Site announcements

U susret 5G mobilnim sistemima, National Instruments i Uno-Lux NS

 
Picture of Aleksandar Minja
U susret 5G mobilnim sistemima, National Instruments i Uno-Lux NS
by Aleksandar Minja - Wednesday, 17 May 2017, 10:45 AM
 

U susret 5G mobilnim sistemima, National Instruments i Uno-Lux NS

mesto: FTN, Svečana sala
termin: sreda, 17. maj 2017, 14:00-16:00

National Instruments, vodeća globalna kompanija u oblastima testiranja, merenja i upravljanja, predstaviće na Fakultetu tehničkih nauka, preko svojih partnera iz Uno-Lux NS, Beograd, rekonfigurabilne platforme koje su namenjene procesu testiranja i razvoja bežičnih komunikacionih sistema.

Koncept upotrebe rekonfigurabilnog hardvera biće demonstriran kroz prizmu naredne, pete generacije (5G) mobilnih sistema. Posebna pažnja biće posvećena objašnjenju koncepata softverski definisanog radija (Software Defined Radio) i njegovim potencijalnima u procesima razvoja bežičnih komunikacionih sistema.
Gost:
Anđelko Cajković, Inženjer razvoja i prodaje, Uno-Lux NS

Organizator:
Katedra za telekomunikacije i obradu signala www.telekom.ftn.uns.ac.rswww.nkt.uns.ac.rs Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije www.deet.uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka