Dobrodošli na Katedru za telekomunikacije i obradu signala!

Katedra za telekomunikacije i obradu signala je organizaciona jedinica u okviru Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Katedra i Departman nalaze se u sklopu Fakulteta tehničkih nauka pri Univerzitetu u Novom Sadu. Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave na redovnim i doktorskim studijama na nekoliko smerova i odseka Fakulteta tehničkih nauka. Uz uspešno školovanje mladih inženjera - mastera, Katedra ima odličnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i istraživanja.Site announcements