Kursevi koji se izvode na Prirodno-matematickom fakultetu u saradnji sa KTIOS katedrom

Analiza velikih količina podataka u medicini i biologiji (Big Data in Medicine and Biology)

profesori: Vladimir Petrović

                 Tatjana Lončar-Turukalo