Cilj: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz oblasti prepoznavanja oblika. Upoznavanje sa savremenim metodama za prepoznavanje oblika. Pregled principa savremenih postupaka za prepoznavanje oblika. Mogućnost jednostavnog proširenja znanja radom na određenom problemu.