Kroz ovaj kurs student će se osposobiti za uspešno pisanje stručnih i završnih radova. Poznavaće standardnu strukturu stručnih i naučnih radova, sadržaj pojedinih delova i ovladaće alatima za uređivanje teksta.