Principi funkcionisanja dubokih neuronskih mreža i njihova efikasna implementacija. 

Ishodi predmeta - studenti koji uspešno savladaju program predmeta umeju samostalno da:

  • kreiraju, obuče i primene duboke neuronske mreže različitih arhitektura nad raznorodnim podacima;
  • evaluiraju i analiziraju performanse modela;
  • modifikuju hiperparametre tako da se dobije tačniji i robustniji model;
  • jasno definišu, interpretiraju i diskutuju postojeće algoritme
  • efikasno prate nove naučne radove i razumeju nova rešenja u oblasti dubokog učenja.